AGENCJA INTERAKTYWNA RSO

Dofinansowanie

Przedsiębiorstwo RSOMedia Marcin Potocki zrealizowało projekt pt.

Poprawa konkurencyjności RSOMedia Marcin Potocki poprzez inwestycje służące rozszerzeniu działalności m.in. o innowacyjny produkt”,

objęty umową o dofinansowanie nr 09.09-UDA-RPLU.01.02.00-06-069/10,
współfinansowany ze środków

Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji projektu wprowadzone zostały do oferty firmy nowe usługi:

Dotychczasowa oferta firmy została również ulepszona poprzez zastosowanie w procesie świadczenia usług/powstawania produktów systemu CRM/CMS oraz wprowadzenie systemu pracy zdalnej online.

 

dofinansowanie