AGENCJA INTERAKTYWNA RSO

Regulamin

§ 1 Obowiązywanie regulaminu

 1. Administratorem serwisu internetowego pod domeną www.rso.pl, zwanego dalej Agencja Interaktywną , jest RSO media Marcin Potocki ul. Dolna Panny Marii 56/8, 20-010 Lublin , NIP: 9222697992
 2. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu znajduje się na stronie internetowej rso.pl i dotyczy oferowanych  usług i produktów przez firmę RSO media
 3. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania aktualnego Regulaminu.
 4. Wybrane podstrony Serwisu zawierają formularz umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług przez firmę RSO media  zwany dalej Formularzem. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do RSO media  następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, adres strony www, numer telefonu którą reprezentuje.
 5. Dane osobowe przekazywane w Formularzu i newsletterze są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zapytanie”, „wyślij”, lub inny element potwierdzający wysłanie wiadomości będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda użytkownika jest udzielana wyłącznie na rzecz RSO media, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest RSO media.
 6. Serwis zbiera w sposób automatyczny dane dotyczące wizyt wszystkich użytkowników, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w Serwisie.
 7. Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili Serwis w celu prowadzenia kampanii reklamowej kierowanej do tych użytkowników (kierowanie reklam na listy remarketingowe w programie Google Adwords).
 8. Złożenie zamówienia, opłacenie faktury lub dokonanie płatności jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją poniższego regulaminu.

§ 2 Przyjęcie i realizacja zamówienia

 1. Przesłanie zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 2. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się chwilę otrzymania wiadomości e-mail od Klienta, z potwierdzeniem chęci nabycia wcześniej określonej usługi lub produktu i dokonanie za nią płatności.
 3. Czas realizacji jest podawany podczas ustalania warunków współpracy lub określony w umowie. W przypadku braku ustalenia realizacji zlecenia RSO media zobowiązuje się wykonać i przesłać usługę i produkt do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie firmowym,
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Systemy płatności mogą nie obsługiwać Twojej formy płatności w weekendy i święta wszystko zależy od formy płatności i banku.
 6. Wystawiamy Faktury z Vat
 7. Kupujący wyrażają zgodę na otrzymanie Fakturydrogą elektroniczną (e-mail)
 8.  Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu zaksięgowania wpłaty umówionej części lub całości ustalonej kwoty.

§ 4 Opłaty za zamówienie

 1. Wysokość opłat za bazy ustalona jest na stronie www lub w korespondencji e-mailowej.
 2. Wysokość opłat może być indywidualnie ustalona z przedstawicielem rso.pl napisz do nas na: info@rso.pl
 3. Zapłata następuje poprzez:
  1. przelew na wskazane konto bankowe.
  2. za pośrednictwem płatności online dostępnych na stronie: https://rso.pl/kontakt/
   dostępne formy:

   Visa & Mastercard style=
   • Blik
   • Przelew online
   • Karty płatnicze:
    • Visa
    • Visa Electron
    • Mastercard
    • MasterCard Electronic
    • Maestro
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Rso.pl  nie zezwala na przekazywanie informacji zawartych w realizacji zamówienia osobom trzecim jeśli nie wyrazi na to pisemnej zgody.
 2. Klient zobowiązany jest do wykorzystania informacji zawartych w realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Rso.pl  nie ponosi wobec kogokolwiek odpowiedzialności prawnej za bezpośrednie, pośrednie lub jakiekolwiek inne szkody związane z wykorzystywaniem danych lub też odnoszeniem się do danych znalezionych w bazach danych.
 4. Informacje zawarte w bazach danych są pobrane z ogólnodostępnych źródeł a osoby, firmy w nich zawarte należy wykorzystać zgodnie z obowiązującym  prawem.
 5. Dane zawarte w bazie danych nie są weryfikowane i sprawdzane część danych może być nieaktualnych.
 6. Firma RSO media nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów przesłanych przez klienta. To na kliencie spoczywa odpowiedzialność przesłania materiałów własnych lub z legalnych źródeł. Między innymi zdjęcia, teksty, skrypty, wtyczki, szablony i inne materiały podlegające ochronie praw autorskich.
 7. Rso.pl wykonując usługi serwisowe, obsługi strony w zakresie aktualizacji nie przetwarza danych klientów, nie odsprzedaje ich oraz nie wykorzystuje ich w żaden sposób.

§ 6 Zwroty

 1. Wpłata za strony internetowe i sklepy nie podlegają zwrotowi gdy są już w trakcie realizacji lub zostały wykonane. Klient ma 15 dni na zgłoszenie uwag do wykonanego zlecenia. Termin oddania liczony jest od dnia podania danych logowania do systemu, zaplecza strony.
 2. Każda inny usługa wykonana zgodnie z wytycznymi klienta i na jego życzenie nie podlega zwrotowi wplata za wykonanie usługi. Po jej wykonaniu klient ma prawo do zgłoszenia uwag do 5 dni a RSO media  na ich rozpatrzenie w terminie 14 dni.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące aplikacji należy przesłać na adres: info@rso.pl. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie treści złożonej reklamacji w terminie do 30 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta, sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy przez internet w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym przedsiębiorcę z zachowaniem terminu 14 dni. Zalecamy formę pisemną oświadczenia oraz zachowanie kopii w celach dowodowych.

§ 7 Informacje końcowe

 1. RSO media zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zasadach działania i warunkach sprzedaży. Zmiany obowiązują od chwili umieszczenia ich na powyższej stronie.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu nie wpływa na pozostałe postanowienia regulaminu, a regulamin będzie interpretowana tak, jak gdyby takie nieważne postanowienie było wykreślone.
 4. Wszelkie spory i nieporozumienia, które mogą wyniknąć z wykonywania niniejszego regulaminu, a które nie będą polubownie rozstrzygnięte przez strony, będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Lublinie lub innym wskazanym przez firmę RSO media. Prawem właściwym dla niniejszej regulaminu jest prawo polskie.
 5. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są na stronie polityki prywatności
 6. Informacje o wykorzystaniu plików cookies dostępne są na stronie polityki cookies